Overgrote meerderheid provinciale partijen tegen een brug!

De online kieswijzer www.provinciekieswijzer.nl bevat een reeks thema’s aan de hand waarvan provinciale politieke partijen zich profileren. Een van de stellingen betreft de aanleg van een fiets/voetgangersbrug over het IJ. De stelling luidt: 

De nieuwe brug over het IJ kan het best worden afgeblazen / uitgesteld om andere alternatieven mogelijk te maken, zoals een nieuwe tunnel of een kabelbaan.

Van de 13 partijen zijn er 11 vóór de stelling en slechts 2 (Groen Links en NIDA) tegen.

Voor afblazen van de plannen zijn

PvdA

Bereikbaarheid mag echter niet ten koste gaan van het milieu. De PvdA blijft daarom de komende periode investeren in verbetering van het openbaar vervoer en alternatieve, duurzamere vormen van transport, zoals vervoer over water.

CDA

Er zijn te veel bezwaren tegen een brug over het IJ, met name voor de scheepvaart. Het is geen goed idee de scheepvaart aan de ene kant te stimuleren door het aanleggen van de Tweede Zeesluis en dan even verderop een brug neer te leggen die de scheepvaart belemmert. Het CDA wil daarom een tunnel in plaats van een brug over het IJ.

VVD

Noord-Holland heeft een volwaardig netwerk van vaarwegen. Dit wordt onvoldoende ingezet om wegtransport te ontlasten. Het is een goede zaak dat Noord-Holland onderzoekt hoe het vaarwegennet efficiënt ingezet kan worden en welke aanpassingen dit vraagt.

Partij voor de Dieren

De nieuwe brug over het IJ kan het best worden afgeblazen: er zijn voldoende bestaande alternatieven, zoals de IJtunnel en de pont. Door het openstellen van één van de buizen van de IJtunnel kan een fietstunnel naar Noord gerealiseerd worden.

D66

Dit is een zaak voor Amsterdam zelf: de provincie gaat hier niet over. Vanuit vervoer over water is een brug wel ongewenst, en het is maar de vraag of partijen als Rijkswaterstaat daar vanuit veiligheid mee instemmen. Er gaan ook geluiden op over een extra tunnel of om één van de buizen van de IJtunnel te gebruiken voor langzaam verkeer. Nogmaals: wij gaan er niet over, maar dat lijkt D66 nuttiger dan het bouwen van een brug.

ChristenUnie

Een tunnel is makkelijker te gebruiken door Amsterdamse inwoners en handige voor de scheepvaart over het IJ. De ChristenUnie kiest daarom voor een tunnel in plaats van een brug.

Code Oranje

Code Oranje staat voor democratie in samenspel. Een brug roept veel bezwaren op bij omwonenden. Bovendien ontstaan door een brug problemen voor de scheepvaart. Voor een tunnel lijkt bij omwonenden de meeste steun te zijn en hierbij wordt ook de scheepvaart ontzien. Deze optie heeft daarom onze voorkeur bij deze vraag.

50PLUS – Partij van de Ouderen

De brug over het IJ is een onding. Het blokkeert onder meer de voor de stad zo belangrijke cruise- scheepvaart die de stad en de regio kapitaalkrachtige belangstellende toeristen bezorgt. Een tunnel valt eerder te overwegen en met de nieuwe metro 152 (en door 50PLUS-PvdO felbegeerde heroverweging van de route van sommige regionale buslijnen) zijn er genoeg mogelijkheden om het toegenomen verkeer naar Amsterdam-Noord en Waterland het hoofd te bieden.

Voor uitstel van de plannen zijn

PVV

De nieuwe brug over het IJ kan het best worden uitgesteld: er moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de veiligheid. De PVV is voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Een eventuele brug over het IJ is naar onze mening vooral een aangelegenheid van de gemeente Amsterdam. Echter, wij zouden de Raad willen adviseren om geen goede oude schoenen weg te gooien, voordat de veiligheid, haalbaarheid, wenselijkheid en exacte kosten van de brug precies bekend zijn.

SP

De nieuwe brug over het IJ kan het best worden uitgesteld: er moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de veiligheid. De SP pleit voor realisme en kiest voor de oeververbinding die het meest effectief is.

DENK

De nieuwe brug over het IJ kan het best worden uitgesteld: er moet opnieuw onderzoek worden gedaan naar de veiligheid. DENK wil dat er een brug over het IJ komt, maar er moet gekeken worden naar een geschikte locatie, rekening houdend met de scheepvaart.

Voor een brug zijn

GroenLinks

De nieuwe brug over het IJ kan het best wel worden gebouwd: het belang voor Amsterdam is groter dan voor de scheepvaart. Amsterdam-Noord groeit snel, en verdient nieuwe routes door de stad. De Noorderling moet voorrang krijgen boven de vervuilende cruiseschepen en het massatoerisme. Een brug over het IJ is belangrijk om de bereikbaarheid voor fietsers van en naar Noord te verbeteren. De ponten zijn, vooral in de spits, overvol en het wordt nog drukker. Een tunnel is een slechte optie. Het is duur, kwetsbaar en een gevaar voor de sociale veiligheid.

NIDA

De nieuwe brug over het IJ kan het best wel worden gebouwd: het belang voor Amsterdam is groter dan voor de scheepvaart. We dragen bij aan de oplossing van opstoppingen rond grootschalige, lokale knooppunten in metropolen, door bijvoorbeeld te investeren in een brug over het IJ in Amsterdam.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.