Plan voor nieuw Waterfront IJ-zijde

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft een plan gepubliceerd voor een ondergrondse fietsenstalling aan de achterkant van het Centraal Station. Dit plan wordt nu in de gemeente gebracht als Ontwerp-bestemmingsplan. Peter Wouterse van de werkgroep “Het Open IJ / Brug over het IJ, nee dank je..” heeft er zo z’n bedenkingen over. Als de fietsenstalling er in deze vorm komt, is er namelijk helemaal geen ruimte meer voor een tunnel. Peter Wouterse heeft zijn bezwaar per brief aan de gemeenteraad gestuurd.  Samengevat komt het hier op neer:

Het voorliggend ontwerp bestemmingsplan:

 • voldoet niet in voldoende mate aan de in het Besluit op de Ruimtelijk Ordening gestelde eisen;
 • leidt bij realisatie tot een verhoogd veiligheidsrisico voor burgers
 • past niet dan wel onvoldoende binnen het door de raad vastgestelde beleid en vormt daarmee een beleidsinconsistentie
 • gaat voorbij aan integrale planvorming
 • voldoet niet aan de eis van overleg tussen stad en stadsdelen zoals die in verordeningen is vastgelegd.

De volledige brief aan de raad is hier te downloaden: raadsbrief-stationseiland.docx

Wij denken trouwens dat er best wel een plan te bedenken is met fietsenstalling EN tunnel. Bijzonder handig voor als je met de fiets door de tunnel uit noord komt, dan kun je meteen je fiets stallen en omhoog naar de trein lopen.


En dan het project zoals dat nu online staat:

Projectkenmerken

 • Naam: Waterfront IJ-zijde, een fietsenstalling en aanvaarbescherming in het IJ
 • Locatie: Amsterdam, centrum
 • Opdrachtgever: Verkeer Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam
 • Verwachte looptijd/uitvoering: 2020 tot 2023
 • Het ingenieursbureau organiseert de aanbesteding en zorgt ervoor dat het project wordt uitgevoerd conform besluitvorming.
 • Deelprojecten: aanvaarbescherming en waterprogramma
 • Werkveld: civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies, project en contractmanagement
 • Product: projectmanagement, omgevingsmanagement, projectleiding, rekenen & tekenen, bestekken, toezicht & directievoering, inkoop & contracten, technisch advies, coördinatie bouwlogistiek
 • Kernwoord(en): Complex infrastructureel project aan de IJ-zijde van Amsterdam CS, een nieuwe fietsenstalling in het IJ voor 4000 plekken.

Waterfront fietsenstalling IJzijde

Aan de IJzijde van Amsterdam Centraal Station komt een ondergrondse fietsenstalling en een aanvaarbescherming.

De fietsenstalling biedt ruimte aan ongeveer 4.000 fietsen en ligt onder water. Er boven komt een wandelboulevard. Zo ontstaat veel ruimte aan de IJzijde. De nieuwe stalling vervangt het fietsplatform aan de westkant van het station en de stalling op de voormalige veerpont direct achter het station.

Er ligt nu een tijdelijke aanvaarbescherming langs de kade. De nieuwe aanvaarbescherming wordt geïntegreerd met de fietsenstalling.

Besluitvorming

De definitieve besluitvorming over het project Waterfront vindt naar verwachting begin 2019 plaats. Het bestemmingsplan Stationseiland wordt aangepast en voorjaar 2018 ter inzage gelegd.

Planning en werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden vinden vooral vanaf het water van het IJ plaats. Daardoor is er weinig verkeershinder op de kade. Het werk wordt afgestemd met de andere projecten in het gebied. Het project start na besluitvorming en aanbesteding. Dat is naar verwachting in 2020.

Rol Ingenieursbureau

Het Ingenieursbureau organiseert de aanbesteding en zorgt ervoor dat het project wordt uitgevoerd conform besluitvorming.

Meer informatie
Jiska Beelen, projectmanager Waterfront IJzijde
e: jiska.beelen@amsterdam.nl

Janine van Arnhem, omgevingsmanager
e: j.van.arnhem@amsterdam.nl

3 antwoorden
 1. ir. P.J.H. Wouterse, stedenbouwkundige
  ir. P.J.H. Wouterse, stedenbouwkundige zegt:

  De combinatie van voetgangerspassage en fietsenstalling heeft ook van de kant van de groep Brug over het IJ een voorkeur.
  In antwoord op een zienswijze op het bestemmingsplan over het minder goed mogelijk maken van een voetgangerspassage staat in het ontwerp-bestemmingsplan het volgende te lezen: “Hoewel niet in de zienswijze genoemd, nemen wij aan dat appellant het over de Nota van uitgangspunten (NVU) heeft die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. In de NVU staat in paragraaf 1.3 het volgende: ‘Om de veren naar de Buiksloterweg te ontlasten, wordt bovendien de mogelijkheden voor een voetgangerstunnel CS-Buiksloterweg onderzocht. Bij de ondergrondse fiet-senstallingvariant is een van de varianten dat de voetgangerstunnel aanlandt in de ondergrondse fietsenstalling. Deze variant is echter niet heel kansrijk, omdat de technische inpassing complex is. Er wordt ook een aanvaarbescherming aangelegd. Het realiseren van een voetgangerstunnel door een aanvaarbescherming is heel onwaarschijnlijk. Daarnaast wordt een even- tuele voetgangerstunnel waarschijnlijk pas als een van de laatste maatregelen van Sprong over het IJ gerealiseerd. Om deze redenen wordt op dit moment als uitgangspunt gehanteerd dat de mogelijke voetgangerstunnel niet aanlandt in de ondergrondse fietsenstalling.’
  Daarom nemen we deze optie voor de aanlanding niet mee in onze overwe- gingen voor de fietsenstalling en is er gekozen voor een voorkeursvariant die de aanlanding ten oosten van het Westelijk pontplein inderdaad definitief onmogelijk maakt.
  Voor de voetgangerspassage resteren de opties met een aanlanding aan de westkant, ter plaatse van het huidige fietsplatform.”
  Hiermee wordt het probleem naar de verre toekomst verwezen en de waarschijnlijkheid van die aanleg van een voetgangerspassage (langer, duurder, minder goed in de route liggend en met dat al een verminderde vervoerswaarde) veel minder realistisch. De druk van passanten die het IJ willen kruisen bij de Buiksloterweg zal echter, als gevolg van de ontwikkelingen aan de Noordoever bij Overhoeks en op het gebied Sixhaven en omgeving (toeristische trekpleisters, hotels, congresaccommodaties, scholen en woningen) steeds veder toenemen.

  Beantwoorden
 2. Jan Mulder
  Jan Mulder zegt:

  Combinatievoordelen: 1) permanent toezicht tunnel door beheerder garage. =sociaal veilige tunnel. 2) stijgpunten naar maaiveld dubbel gebruik bij CS. 3) sluit aan bij bestaande fietsroutes.

  Beantwoorden
 3. Ed Eringa
  Ed Eringa zegt:

  Tunnellocatie aan de westkant van het pontplein is logisch, recht tegenover publiekstrekkers als Eye, Tolhuistuin en de A’damtoren. Bovendien worden dan de fietsstromen via de Buiksloterweg en de voetgangersstroom van CS naar bovenstaande locaties gescheiden.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.