Nieuwsbrief Sprong over het IJ – 11 juli 2018

De Dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam is belast is met beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. De Sprong over het IJ valt onder verantwoordelijkheid van deze Dienst. Via een nieuwsbrief houden ze het publiek op de hoogte. De laatste uitgave van de nieuwsbrief (11 juli 2018) is hieronder intergraal overgenomen. De bron staat hier online.

 


Nieuwsbrief Sprong over het IJ – 11 juli 2018

In het kort
De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe de IJ-oevers beter met elkaar kunnen worden verbonden.

Brug Noordhollandsch Kanaal: Voorkeur voor route Buiksloterweg

Op donderdag 28 juni jl. heeft het projectteam bewoners en andere geïnteresseerden tijdens een bijeenkomst  bijgepraat over brug over het Noordhollandsch Kanaal. Onderwerp van gesprek was met name de inpassing van de brug aan de noordzijde.

Omwonenden zijn geïnformeerd over wat het projectteam met de vele ontvangen reacties heeft gedaan en tot welke aanpassingen aan het ontwerp deze hebben geleid. Op basis daarvan heeft de variant die direct aansluit op de Buiksloterweg de voorkeur, waardoor er geen aanpassingen aan het parkje nodig zijn. Het college beslist dit najaar over het voorstel.

Thema’s verder uitwerken

Tijdens de bijeenkomst konden aanwezigen bij leden van het projectteam aangeven wat zij belangrijk vinden bij de verdere uitwerking van de brug op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid, ecologie, geluidsoverlast en vormgeving. Het projectteam gaat de komende tijd met deze 5 thema’s aan de slag. Het verslag van de avond kunt u binnenkort lezen op de projectpagina.

Pontnieuws

De uitbreiding van het aantal ponten op het IJ verloopt voorspoedig. In september komt er een extra veer bij tussen Buiksloterweg en Centraal Station van het grotere soort, de zogenoemde  ‘60-er’. Hierdoor kan het GVB in de spits met 4 in plaats van 3 schepen varen. De frequentie kan dan omhoog, en u hoeft minder lang te wachten op het volgende schip. De nieuwe schepen zijn hybride, waardoor deze zuiniger en schoner zijn dan reguliere dieselschepen. Vanaf 2021 wordt de vloot stapsgewijs uitstootvrij gemaakt.

Ponten in Houthavens varen weer

Wist u het al? De ponten in de Houthavens varen weer vanaf de Pontsteiger. De aanlanding Westerdoksdijk is daarom komen te vervallen. Ook vaart de pont tussen Centraal Station, NDSM-werf en Pontsteiger vaart ’s nachts langer door. Het Nachtelijk Westveer vaart nu ook van zondag tot en met donderdagnacht tot 02.00 uur.
GVB: Veren verhuizen terug naar Pontsteiger, uitbreiding Nachtelijk Westveer

Onderzoek verkeersstromen scheepvaart IJ

Het projectteam Javabrug onderzoekt het komende jaar in overleg met Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat de verkeersstromen op het IJ en de hoogte van de passerende schepen. Om de gegevens te kunnen verzamelen is een opstelling geplaatst op Kop Java. Met deze gegevens krijgt het projectteam  meer inzicht in de spreiding van het scheepvaartverkeer over de dag en over het seizoen, en een scherper beeld van de te verwachten frequentie dat de geplande Javabrug open moet voor schepen die niet onder de brug door kunnen.

De lasers en videocamera registreren het aantal schepen, de scheepvaartklasse en de hoogte van het schip. De camera is afgesteld op “observatieniveau”, waardoor mede door de grote afstand  de camera’s geen individuele personen of schepen herkenbaar in beeld brengen.

Verslagen bewonersavonden Javabrug online

Mocht u het gemist hebben: Het verslag van de twee bewonersavonden over de Javabrug op maandag 23 in Pakhuis de Zwijger en dinsdag 24 april in de Kromhouthal staat online.

In het najaar organiseert de gemeente twee informatiebijeenkomsten. Dan wordt toegelicht wat er met de aangedragen suggesties en aandachts- en verbeterpunten is gedaan en wat de laatste stand van zaken is. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Vooraankondiging bijeenkomst Sixhaven

Op dinsdag 25 september organiseert de gemeente een bijeenkomst  over de plan- en besluitvorming rondom de gebiedsontwikkeling van Sixhaven. U hoort wat de stand van zaken is over de diverse ontwikkelingen in het gebied. En hoe en wanneer u daarover mee kunt praten. Begin september stuurt de gemeente een uitnodiging met het programma en de locatie van de avond. Wilt u op de hoogte blijven? Dat kan via de Sixhaven nieuwsbrief.

Meer informatie / vragen

Kijk op amsterdam.nl/sprongoverhetij voor een overzicht van de 5 maatregelen en de geplande data van college, commissie- en raadsvergaderingen.

Heeft u een vraag? Mail ons via: sprongoverhetij@amsterdam.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.