Fietsersbond aan de Minister: Denk meer aan de fietser!

Brief van de Fietsersbond
aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Utrecht, 15-11-2018
Betreft: Javabrug Amsterdam

Excellentie,

De metropoolregio Amsterdam staat voor een enorme vervoersopgave. Tot 2040 is de bouw van 230.000 nieuwe woningen voorzien in Amsterdam en omliggende gemeenten als Zaanstad en Purmerend. Zonder fundamentele ingrepen in de infrastructuur zal dit leiden tot een verkeersinfarct op de autowegen rond Amsterdam. Deze vervoersopgave staat op gespannen voet met maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in de regio Amsterdam, een van de zes steden met de vuilste lucht van Nederland.

De fiets, e-bike en andere vormen van langzaamverkeer bieden grote kansen om deze vervoers- en milieuopgaven succesvol aan te pakken: ze zijn populair, schoon en gezond, nemen relatief weinig ruimte in en fietsinfrastructuur is veel goedkoper dan vergelijkbare infrastructuur voor de auto. Rijkswaterstaat, hoewel in principe niet verantwoordelijk voor fietsinfrastructuur, speelt als (water)wegbeheerder een belangrijke rol in oplossingen voor deze opgaven.

De geplande Javabrug is een essentieel onderdeel van het antwoord op deze vervoers- en milieuopgaven, omdat het een oplossing biedt voor de grootste barrière voor fietsers in Amsterdam en Noord-Holland: het IJ, in combinatie met het Noordzeekanaal. De waarde van de Javabrug voor langzaamverkeer is dan ook nauwelijks te overschatten: waar een ongehinderde oversteek ten westen van het buiten-IJ nu niet mogelijk is, zal dat met de Javabrug in het centrum van Amsterdam in 95% van de tijd het geval zijn.

Amsterdam heeft bij de Sprong over het IJ en eerdere plannen voor een IJ-brug voortdurend met Rijkswaterstaat samengewerkt om de gevolgen voor de scheepvaart tot een minimum te beperken. Deze samenwerking heeft geleid tot het voorkeursbesluit Sprong over het IJ van juli 2017, waarin met overweldigende meerderheid door de gemeenteraad is ingestemd. Aspecten als vervoerswaarde en nautische veiligheid zijn in de jaren daarvoor uitvoerig geëvalueerd. De toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, heeft in de maanden voor het voorkeursbesluit een tunnel bij Java bepleit maar zich tegelijkertijd op het standpunt gesteld dat de keuze tussen brug of tunnel door de gemeenteraad van Amsterdam gemaakt wordt, en nu gemaakt is.

Wij hebben vernomen dat Rijkswaterstaat alle varianten van de Javabrug heeft afgekeurd vanwege
nautische, veiligheid-.Dat is vanwege het genoemde ministeriële standpunt, het genomen raadsbesluit
en de samenwerking van de afgelopen tien jaar bij het ontwerp van bruggen over het IJ een onaangename verrassing. Deze opstelling benadeelt honderdduizenden fietsers rond het IJ. De Fietsersbond heeft zich in de kwalitatieve review van mogelijke IJ-oeververbindingen uitgesproken voor een brug boven een tunnel en steunt de gemeente dan ook volledig in het genomen besluit.

Wat de Fietsersbond stoort is het feit dat in de besluitvorming van Rijkswaterstaat rond de Javabrug· belangen noch argumenten van fietsers een rol spelen. Er is een keer kort gesproken door de Fietsersbond met dhr. Valkhof, die sinds september niet meer bij de Sprong over het IJ betrokken is, en dit is het enige contact geweest.
Het belang van nautische veiligheid staat uiteraard niet ter discussie. Desondanks heeft dit belang de bouw van andere bruggen over hoofdtransportassen, zoals de Erasmus-, Botlekbrug en nieuwe spoorbrug bij Leidsche rijn, in de afgelopen jaren niet in de weg gestaan.

Wij verzoeken u om te zorgen een constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam bij het ontwerp van de Javabrug, met oog voor de belangen van fietsers en met het democratisch genomen voorkeursbesluit uit 2017 als uitgangspunt

Hoogachtend,

Fietsersbond Nederland, Saskia Kluit (directeur)
Fietsersbond Noord-Holland
Fietsersbond Amsterdam , Florrie de Pater (voorzitter) en Ed Eringa

CC:
K H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier
S. van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
M.C.A. Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat
Burgemeester en wethouders van Amsterdam

6 antwoorden
 1. Maxim
  Maxim zegt:

  De fietsersbond is zeker GEEN slachtoffer sterker nog zij zijn de mede aanstichter van een mogelijk verhoogde brug. Fietsers moeten anders zo hard trappen (anders moet men eerst de schaeferbrug op en af dan pas de java brug op en af). De gemeente ( sprong over het ij) heeft juist enorm en bijna exclusief naar hen geluisterd. Alles om het maar een brug te laten worden en het tot een succes te maken. Uit publicaties blijkt dat ook voetgangers en ook minder validen (rolstoel/rollators) van deze brug moeten kunnen maken, waar blijft deze input in het geheel ? Wat te denken van bewoners aan 2 kanten van de brug ?

  Ik begreep bij monde van een lid van de fietsersbond, dat zij zelfs inspraak hebben en mee mogen bepalen/denken over het ij plein veer…. Hoezo niet de bewoners van het IJ plein ?

  Daarbij komt dat het ijplein veer een prima alternatief zou kunnen zijn voor een brug (500 meter verder), mits daar de vaar frequentie omhoog zou gaan (ook voorgesteld aan sprong over het IJ maar daar werd niet naar geluisterd)

  Beantwoorden
  • Ed Eringa
   Ed Eringa zegt:

   Je kunt het het projectteam volgens mij gewoon vragen, FB bepaalt natuurlijk niets maar advies wordt door de gemeente ingewonnen omdat fietsers de grootste groep gebruikers vormen. Wat de inspraak van de bewoners betreft, die is er geweest voor de plannen met het IJplein. Al met al best wat desinformatie, doet u dat namens FvD?

   Beantwoorden
 2. Tjerk
  Tjerk zegt:

  Het feit dat de gemeente Amsterdam beter luistert naar de Fietsersbond dan de bewoners, kan natuurlijk niet de Fietsersbond worden aangerekend. Het zijn de ambtelijke diensten die blijkbaar selectief luisteren. Alles om hun iconische brug erdoor te krijgen.

  Beantwoorden
 3. Ed Eringa
  Ed Eringa zegt:

  Weging van belangen bij de besluitvorming door de gemeente en bij die door het Rijk worden door elkaar gehaald. Bij de eerste zijn en worden alle belangen meegewogen, ik vergelijk het altijd met een tango met z’n tienen omdat er met zoveel partijen onderhandeld en rekening gehouden moet worden. Gesprekken tussen nautische partijen en de gemeente komen zeer vaak voor, ook over de Javabrug. Ook de Fietsersbond praat met de gemeente over de vorm en planning van de Javabrug, het zou raar zijn als het niet zo was. Besluitvorming door Rijkswaterstaat is een ander verhaal, zij gaan in principe alleen over rijkswegen en vaarwegen en de Fietsersbond heeft maar een keer met hen gesproken. Vandaar deze brief, het Rijk heeft volgens ons een blinde vlek voor fietsersbelangen. Dat je dan kritiek krijgt van tegenstanders van de Javabrug is logisch, het gaat vooral om de kwaliteit van de argumenten.

  Beantwoorden
  • Leon
   Leon zegt:

   Beste Ed,

   Fijn om hier ook inhoudelijke reacties te lezen namens de Fietsersbond. Wat ik als buitenstaander niet begrijp is dat de Fietsersbond zich niet uitspreekt voor een tunnel. Zowel gemeente als Rijkswaterstaat onderzochten een tunnel en toonden een betere maatschappelijke kosten/baten analyse aan. Een tunnel lijkt inmiddels haalbaarder en is ook veel aantrekkelijker (scheepvaart ongehinderd, fietsers ongehinderd, berijdbaarder voor fietsers, veiliger, goedkoper). Als net als andere partijen ook de fietsersbond inzet op een tunnel, dan heeft Amsterdam misschien wel veel eerder die oeververbinding voor fietsers.

   Leon H.

   Beantwoorden
   • Tjerk
    Tjerk zegt:

    Beste Ed, ik sluit me bij Leon aan en ben heel benieuwd naar het standpunt van de FB in de kwestie brug versus tunnel. Wat is voor de fietser de beste optie en waarom, en is dat ook (wetenschappelijk) onderzocht?

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.