Brief aan bewoners en ondernemers: brugplan vertraagd

/
Projectgroep Javabrug: Vervolggesprekken worden gevoerd om te zoeken naar oplossingen. In dat onderzoek worden ook andere oplossingen dan een Javabrug betrokken.

Stand van zaken proces Javabrug

/
Uit betrouwbare bron: Brief wethouder aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam over de stand van zaken Javabrug. Een op te richten deskundigenpanel zal om advies worden gevraagd

Plan voor nieuw Waterfront IJ-zijde

/
De gemeente Amsterdam heeft een plan gepubliceerd voor een ondergrondse fietsenstalling aan de achterkant van CS. Als die er in deze vorm komt, is er helemaal geen ruimte meer voor een tunnel.

Nieuwsbrief Sprong over het IJ - 11 juli 2018

/
De Sprong over het IJ valt onder de Dienst Ruimte en Duurzaamheid. Lees hier de laatste uitgave van de nieuwsbrief (11 juli 2018) van de Dienst.

Onderzoek verkeersstromen scheepvaart op het IJ (Kop van Java)

/
Het projectteam Javabrug wil meer inzicht krijgen in de verkeersstromen op het IJ en de hoogte van passerende schepen. Om deze gegevens te verzamelen zet het projectteam het komende jaar lasers en een videocamera in.

Donderdag 28 juni bewonersavond NHK-brug

/
Op donderdag 28 juni is er een nieuwe bewonersbijeenkomst in de Tolhuistuin over de (brom)fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam Noord.

Verslag gemeente van de bewonersavond

/
Verslag van besloten previewavond voor bewoners en ondernemers Armada over de Javabrug op woensdag 18 april 2018 in Pakhuis De Zwijger.

De 5 maatregelen

/
In april 2018 heeft de gemeente de Sprong over het IJ nog eens samengevat in de “Brochure Sprong over het IJ”.

Ontwerpverkenning IJ-oeververbindingen

/
Ontwerponderzoek naar bruggen, tunnels en het metrostation Sixhaven, dat verricht is ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ.

Motie leden Vroege en Vink principebesluit Sprong over ’t IJ (hoofdalternatieven).

/
Motie van Vroege en Vink (D66)  om een toekomstig metrostation…