City aerial view over Amsterdam

Onafhankelijke commissie van start

/
Speciale commissie komt in het 2e kwartaal 2020 met een advies.

Crowdfunding voor 'Het Open IJ' groot succes!

/
Binnen enkele dagen was het benodigde geld binnen. Betrokkenheid is groot. Schadevergoeding aan ANP voor gebruik foto kan betaald worden.

Brief aan bewoners en ondernemers: brugplan vertraagd

/
Projectgroep Javabrug: Vervolggesprekken worden gevoerd om te zoeken naar oplossingen. In dat onderzoek worden ook andere oplossingen dan een Javabrug betrokken.

Stand van zaken proces Javabrug

/
Uit betrouwbare bron: Brief wethouder aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam over de stand van zaken Javabrug. Een op te richten deskundigenpanel zal om advies worden gevraagd

Fietsersbond aan de Minister: Denk meer aan de fietser!

/
Brandbrief van de Fietsersbond vraagt meer aandacht voor de fietser bij de besluitvorming omtrent een brug over het IJ. Wat de bond stoort is dat belangen noch argumenten van fietsers een rol spelen.

21 november Spoeddebat Commissie RO Amsterdam

/
Komt allen 21 november naar de Stopera. In deze raadscommissie vergadering is meteen een gelegenheid om in te spreken. Ook als je niet inspreekt zal een hoge opkomst van betrokken buurtbewoners de nodige invloed hebben.

Plan voor nieuw Waterfront IJ-zijde

/
De gemeente Amsterdam heeft een plan gepubliceerd voor een ondergrondse fietsenstalling aan de achterkant van CS. Als die er in deze vorm komt, is er helemaal geen ruimte meer voor een tunnel.
Tjerk Zweers

Voorbereiding brug gaat maar door en door

/
Al een paar dagen zie ik ze lopen. Mannen in gele hesjes met maatstokken en theodolieten. De ambtelijke trein lijkt niet meer te stoppen.

Nieuwsbrief Sprong over het IJ - 11 juli 2018

/
De Sprong over het IJ valt onder de Dienst Ruimte en Duurzaamheid. Lees hier de laatste uitgave van de nieuwsbrief (11 juli 2018) van de Dienst.

Onderzoek verkeersstromen scheepvaart op het IJ (Kop van Java)

/
Het projectteam Javabrug wil meer inzicht krijgen in de verkeersstromen op het IJ en de hoogte van passerende schepen. Om deze gegevens te verzamelen zet het projectteam het komende jaar lasers en een videocamera in.