Knetterende ruzie brug-ambtenaren

/
De discussie met Rijkswaterstaat over de door Amsterdam gewenste Brug over het IJ is geëscaleerd. Hoewel naar de buitenwereld wordt gedaan alsof er ’constructieve gesprekken’ worden gevoerd, blijkt achter de schermen juist knetterende ruzie te zijn ontstaan.

RWS keurt Amsterdams plan voor brug over IJ af

/
Rijkswaterstaat heeft de plannen van de gemeente Amsterdam om een honderden miljoenen kostende brug over het IJ aan te leggen afgekeurd. Amsterdamse ambtenaren ’lichtelijk in paniek’.

Tunnelvisie bij brug over ’t IJ?

/
De gemeente is voor de komst van een brug. Een tunnel zou ’sociaal onveilig zijn’, maar naar de sociale veiligheid op bruggen is geen onderzoek gedaan, zo merkte een ambtenaar op in stukken die deze krant opvroeg.

Schrappen brug blijft optie

/
Ambtenaren van de stad houden in gemeentelijke stukken de optie open dat de verplaatsing van de Passagiers Terminal (PTA) en de aanleg van de Javabrug niet doorgaan.

Forum in raad: Brug is waanzin

/
Een brug over het IJ zou helemaal geen zekerheid moeten zijn. Er zijn ook andere opties voor de verbinding. Misschien kan verkeerswethouder Sharon Dijksma het dossier over de brug over het IJ openbreken.

Zorgen brug over IJ groeien

/
Over de smalle Pakhuis-onderdoorgang moeten straks 40.000 fietsers…

Brug die bijna niemand wil

/
Zelden komt het voor dat de Amsterdamse gemeenteraad zich zo hardnekkig vastbijt in zijn eigen denkrichting. Het besluit om een brug over het IJ aan te leggen ligt panklaar op de burelen van de Stopera. Maar een groot deel van de Amsterdammers wil de brug niet.