Amsterdam haalt bakzeil in omstreden havenplannen

/
Amsterdam gaat omstreden plannen voor de haven opnieuw onder de loep nemen. Hiermee komt de stad tegemoet aan de kritiek van Havenbedrijf en ondernemers.

Havenbrug splijtzwam tussen Amsterdam en Rijkswaterstaat

/
Bruggen horen te verbinden, maar niet in Amsterdam. Het plan voor een fietsbrug over het IJ is verworden tot een splijtzwam tussen de gemeente en Rijkswaterstaat.