P. Schijver

'Coenhaven toch alternatief voor Passenger Terminal Amsterdam'

/
Anders dan wat er in het coalitieakkoord is afgesproken, lijkt de Coenhaven toch nog steeds een alternatief te zijn om de nieuwe locatie te worden van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA).

'Noord heeft geen brug naar het centrum nodig'

/
Amsterdam zit niet te wachten op een nieuwe brug over het IJ. Er zijn genoeg mogelijkheden voor een snelle oversteek.