Ontwerpverkenning IJ-oeververbindingen

/
Ontwerponderzoek naar bruggen, tunnels en het metrostation Sixhaven, dat verricht is ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ.